Προθέσεις στήθους

Προθέσεις στήθους

Προθέσεις μερικής και ολικής μαστεκτομής και εσώρουχα μαστεκτομής.